Kategoriarkiv: Regler

Regeländringar

Nätfisket inskränkas till fiske efter siklöja, d.v.s. nätfiske får endast ske med nät med högst 17,5mm långa maskstolpar och endast under tiden 15 oktober till 31 december. Vidare förbjuds angel- och ståndkrokar.

Gäller från och med 2014