Kategoriarkiv: Regler

Uppdatering av regler 2021

För att försöka få lite mindre tomma båtplatser har styrelsen beslutat att införa nya regler för medlemmar med bryggplats från och med 2021.

  • Betalning ska vara föreningen tillhanda senast sista April (30/4).
  • Båten ska ligga vid sin bryggplats senast sista Juni (30/6).

Platsen kommer att erbjudas till den som står högst upp i kölistan nästkommande år om reglerna inte efterlevs.

Regeländringar

Nätfisket inskränkas till fiske efter siklöja, d.v.s. nätfiske får endast ske med nät med högst 17,5mm långa maskstolpar och endast under tiden 15 oktober till 31 december. Vidare förbjuds angel- och ståndkrokar.

Gäller från och med 2014