Kategoriarkiv: Kallelse

Ordinarie fiskestämma 31/3-2015

Styrelsen kallar medlemmarna till ordinarie fiskestämma tisdagen den 31 mars klockan 1800. Plats matsalen i Hultafors AB’s lokaler i Hults bruk.

Extrastämma för stadgeändring föreslås hållas i direkt anslutning efter ordinarie fiskestämma och gälla en ändring av §4 i stadgarna från ”Medlem är den som har giltigt fiskekort.” till ”Medlem är den som erlagt medlemsavgift”.