Uppdatering av fiskeregler

Fiskereglerna har uppdaterats och gäller från och med 2020. De tidigare reglerna har varit i bruk sedan 2015 så passa på att läsa igenom de nya.

Det som är nytt i korthet är att bryggplatser inte får upplåtas/hyras ut i andra hand samt att det endast är tillåtet med ett spö per person vid trolling.