Förbränningsmotorer

Styrelsen har beslutat att förbränningsmotorer på max 10hk får användas fram till 2025 då det blir helt förbjudet med förbränningsmotrer. Detta gäller samtliga sjöar föreningen arrenderar fiskerätten i.