Fiskeregler

Hults Fiskevårdsförening, Hults Bruk ÅBY

Fiske- och medlemsbestämmelser gällande från och med år 2020

Fiske får bedrivas i följande vatten: Gransjön, Ågelsjön, Jälmaren, Långgölen, Stora Skärgölen, Stocksjön, Ämten, Ysjön och Rödgölen. Samtliga belägna i Kolmårdens församling i Östergötlands län.

Medlemskap i föreningen kostar 100:- per år. Bryggplats kostar ytterligare 200:- per år. Det är ej tillåtet att upplåta eller hyra ut sin bryggplats i andra hand.

Förutom vanligt mete, pimpel, kast-, spinn-, flug- och dragfiske får fiske bedrivas med följande redskap och antal: ett nät med högst 17,5 mm långa maskstolpar och högst 27m långt, dock endast under tiden 15 oktober till och med 31 december, en mörtstuga av garn- eller metalltrådsnät med lämplig maskstorlek och högst 70 cm:s längd, höjd och bredd.

Vid all typ av fiske är det endast tillåtet att använda ett spö/redskap per person.

Kräft-fångst får inte bedrivas.

Högst två regnbågar får tas upp per vecka, övriga skall släppas tillbaka oavsett skador.

Gädda av mindre längd än 50 cm räknat från nosspetsen till stjärtfenans spets, skall släppas tillbaka oavsett skador.

Medlem är skyldig att rätta sig efter de inskränkningar i fiskets utövande som föreningens styrelse kan komma att införa.

Medlem skall vid anmodan uppge namn för kontroll av medlemskap.

Medlems båtar, nät och mörtstuga skall vara märkta med innehavarens namn.

Vid användning av förbränningsmotorer får motorstyrkan inte överstiga 10hk

Intet fiske får bedrivas för avsalu.

Ovanstående bestämmelser är gällande från 2020 och kan komma att ändras kommande år.

// Styrelsen Hults Fiskevårdsförening