Medlemskap

För att bli medlem eller för att förnya sitt medlemskap i Hults Fiskevårdsförening gör man en inbetalning på 100 kr (respektive 300 kr om man har bryggplats) till föreningens plusgirokonto 66 70 73-1. Ange namn samt efternamn som meddelande vid betalningen.

Till bryggplatserna är det ett separat kösystem, för att ställa sig i kö kontaktar man Asko Sirén, 070 650 05 76. Observera att man måste vara medlem i föreningen för att få ha bryggplats. Tillägg för medlemmar med bryggplats: Från och med 2021 gäller att avgiften ska vara föreningen tillhanda senast 30/4 och båten ska ligga vid bryggan senast 30/6. Vid misskötsel riskerar man att rätten till bryggplats förverkas och erbjuds till kölistan året därpå.

Separat kö finns till kanotplats i ställningensom hanteras av Lasse Siivonen 070 394 70 38. De platserna kostar 100 kronor per plats och år. Endast medlemmar kan hyra plats.

Medlemskap gäller per kalenderår, 1 januari – 31 december och priserna gäller för fiskeåret 2020. Priserna för 2021 bestäms på den ordinarie fiskestämman som äger rum innan utgången av mars.

Förtydligande angående kostnaderna:

Endast medlemskap i föreningen: 100 kronor.

Bryggplats för en båt: 200 kronor.

En plats i kanotställningen: 100 kronor.

Det ej går att inneha bryggplats/kanotplats utan att vara medlem i föreningen. Alla medlemmar med 1 bryggplats betalar alltså totalt 300 kronor per kalenderår. Medlemmar som har 1 kanotplats betalar då 200 kronor.