Styrelsen

2016 års styrelse består av:

Hans Andersson – Ordförande

Lasse Siivonen – Vice ordförande

Maria Hansson – Kassör

Niklas Ljung – Ledamot, Webmaster

Rolf Romlin – Ledamot

Asko Sirén – Suppleant