Styrelsen

2020 års styrelse består av:

Hans Andersson – Ordförande

Lasse Siivonen – Vice ordförande

Maria Hansson – Kassör

Niklas Ljung – Ledamot, Webmaster

Asko Sirén – Ledamot

Mats Larsson – Suppleant