Uppdatering av regler 2021

För att försöka få lite mindre tomma båtplatser har styrelsen beslutat att införa nya regler för medlemmar med bryggplats från och med 2021.

  • Betalning ska vara föreningen tillhanda senast sista April (30/4).
  • Båten ska ligga vid sin bryggplats senast sista Juni (30/6).

Platsen kommer att erbjudas till den som står högst upp i kölistan nästkommande år om reglerna inte efterlevs.

Uppdatering av fiskeregler

Fiskereglerna har uppdaterats och gäller från och med 2020. De tidigare reglerna har varit i bruk sedan 2015 så passa på att läsa igenom de nya.

Det som är nytt i korthet är att bryggplatser inte får upplåtas/hyras ut i andra hand samt att det endast är tillåtet med ett spö per person vid trolling.

Metartävling 17/8

2019 års metartävling äger rum lördagen den 17 augusti vid övre delen av Stocksjön.

Tävlingsstart 10.00 så vi ses lite tidigare för anmälning och transporttid. Vi håller på till 13.00.

Bryggkväll 16/5

Vårens bryggkväll är plannerad att hållas den 16 maj 2019 klockan 18.00, mittsektionen på brygga 1 (långa bryggan) ska bytas ut så ni som har bryggplats där får förtöja båten på annat lämpligt ställe under tiden.

Ta med verktyg och kom och hjälp till, föreningen ordnar med enklare förtäring.