Plats i kanotställningen

Då länsstyrelsen bestämt att det inte får ligga några kanoter/kajaker vid strandkanten har vi låtit uppföra en kanotställning, Lasse Siivonen (tel: 070-394 70 38) ansvarar för tilldelning av plats och hantering av kö där. Kostnaden per plats är 100 kr per år och endast medlemmar i föreningen kan hyra plats. Vill du bli medlem finns information här: http://hultfiske.se/?page_id=23

Båtplatser och marken runt bryggorna

Det finns några som inte betalat sin båtplats för 2016 än. I och med att det finns en kö till båtplasterna vill föreningen att det under säsongen står klart om platsen är i bruk eller ej. Från och med 2017 kommer därför båtplatsen behöva betalas efter årsmötet (som oftast äger rum i mars) dock senast 30 juni.

Länsstyrelsen som förvaltar vägen och marken kring bryggorna kommer att börja göra i ordning vägen i oktober. De ska grusa parkeringen vid stora bryggan varför inga båtar får ligga där förrän allt är klart. Vad gäller kanoter och kajaker så får inte de heller ligga på marken. Fiskeföreningen har fått lov att ha 12 platser för kanoter/kajaker i särskilda ställ. De finns nu på plats. För att få använda ställen gäller att du är medlem i föreningen, en extra avgift på 100 kr/år för hyra av platsen och endast en plats per medlem. Avgift för plats i kanotstället tas ut med början från 2017. Vad som händer med eventuella kanoter och kajaker som fortfarande ligger kvar på marken har föreningen ingen inblandning i utan det är helt upp till markägaren.

Vänliga hälsningar

Styrelsen