Fiskestämma 23/3-2023

Årsmöte Torsdag den 23 mars. Start klockan 18:00, plats: Hultafors matsal i Hults Bruk.

Dagordningen är fast och går att läsa i stadgarna.

Alla medlemmar är välkomna, det bjuds på enklare förtäring.