Gäddtävling 23/10-2021

Boka upp lördag den 23 oktober i kalendern, då är dags nämligen dags för gäddtävling i Ågelsjön!

Tävlingen startar klockan 10.00 så var på plats i tid för att hinna med alla förberedelser.

Årsstämma 2021

Årets (försenade) stämma hålls den 15/6 kl 18.00 i föreningen Yxskaftets lokal i hults bruk.

Dagordningen är fast och defineras av §11 i stadgarna.

Årsmöte 2021

Årsmötet för 2021 är på grund av rådande förhållanden framflyttat tills vi kan samlas säkert.

Styrelsen publicerar tid och plats här på hemsidan när ny tid är bestämd.

Förbränningsmotorer

Styrelsen har beslutat att förbränningsmotorer på max 10hk får användas fram till 2025 då det blir helt förbjudet med förbränningsmotrer. Detta gäller samtliga sjöar föreningen arrenderar fiskerätten i.

Uppdatering av regler 2021

För att försöka få lite mindre tomma båtplatser har styrelsen beslutat att införa nya regler för medlemmar med bryggplats från och med 2021.

  • Betalning ska vara föreningen tillhanda senast sista April (30/4).
  • Båten ska ligga vid sin bryggplats senast sista Juni (30/6).

Platsen kommer att erbjudas till den som står högst upp i kölistan nästkommande år om reglerna inte efterlevs.