Kategoriarkiv: Nyheter

Båtplatser och marken runt bryggorna

Det finns några som inte betalat sin båtplats för 2016 än. I och med att det finns en kö till båtplasterna vill föreningen att det under säsongen står klart om platsen är i bruk eller ej. Från och med 2017 kommer därför båtplatsen behöva betalas efter årsmötet (som oftast äger rum i mars) dock senast 30 juni.

Länsstyrelsen som förvaltar vägen och marken kring bryggorna kommer att börja göra i ordning vägen i oktober. De ska grusa parkeringen vid stora bryggan varför inga båtar får ligga där förrän allt är klart. Vad gäller kanoter och kajaker så får inte de heller ligga på marken. Fiskeföreningen har fått lov att ha 12 platser för kanoter/kajaker i särskilda ställ. De finns nu på plats. För att få använda ställen gäller att du är medlem i föreningen, en extra avgift på 100 kr/år för hyra av platsen och endast en plats per medlem. Avgift för plats i kanotstället tas ut med början från 2017. Vad som händer med eventuella kanoter och kajaker som fortfarande ligger kvar på marken har föreningen ingen inblandning i utan det är helt upp till markägaren.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Information från fiskestämman

Hej!

Efter årsmötet i fiskeföreningen är det några viktiga saker vi vill få ut till medlemmar med båtplats. Det har ju skett en förändring i markägandet.  Det är nu Naturvårdsverket som äger marken och den förvaltas av Länsstyrelsen. De har gett oss i uppgift att hålla rent och snyggt kring båtuppläggningsplatserna. Det innebär följande:

Har du en båt som ligger på land året om anser Naturvårdsverket att båten skräpar ned. Under våren kommer vi rensa på land eftersom vi vill ha goda relationer till markägaren.  Alla båtar som inte läggs i sjön kommer forslas bort i slutet av sommaren om ingen gett sig till känna. För att ha båt vid Ågelsjön ska den alltså användas och ligga vid sin båtplats under sommarsäsongen.

För din egen skull är det viktigt att din båt är märkt med ditt namn. Det är en regel som finns för att vi ska kunna kontakta båtägaren ifall något skulle hända med båten, t ex att den slitit sig från båtplatsen. Nu när vi ska rensa i området är det alltså viktigt för dig att ha märkning på båten så att den inte blir bortstädad. Städningen innefattar också utrustning till båtarna som kanske ligger på marken.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Hults fiskevårdsförening

Kontaktuppgifter till båtägare

Styrelsen har beslutat att upprätta ett kontaktregister för medlemmar med bryggplats. Tanken är att det endast ska användas för att kunna skicka ut information om förändringar och t.ex. om någons båt har slitit sig eller blivit skadad etc.

Så alla som har bryggplats kan skicka ett epostmedelande till n.ljung@gmail.com innehållandes namn, telefonnummer och epost (för de som mot förmodan inte har epost duger det med en vanlig adress)