Ordinarie Fiskestämma 2022

Årsmöte kommer hållas måndagen den 21 mars.

Tid: 18.00

Plats: Hultafors AB’s industrimatsal i Hults Bruk.