Årsstämma 2021

Årets (försenade) stämma hålls den 15/6 kl 18.00 i föreningen Yxskaftets lokal i hults bruk.

Dagordningen är fast och defineras av §11 i stadgarna.