Författararkiv: Niklas Ljung

Information från fiskestämman

Hej!

Efter årsmötet i fiskeföreningen är det några viktiga saker vi vill få ut till medlemmar med båtplats. Det har ju skett en förändring i markägandet.  Det är nu Naturvårdsverket som äger marken och den förvaltas av Länsstyrelsen. De har gett oss i uppgift att hålla rent och snyggt kring båtuppläggningsplatserna. Det innebär följande:

Har du en båt som ligger på land året om anser Naturvårdsverket att båten skräpar ned. Under våren kommer vi rensa på land eftersom vi vill ha goda relationer till markägaren.  Alla båtar som inte läggs i sjön kommer forslas bort i slutet av sommaren om ingen gett sig till känna. För att ha båt vid Ågelsjön ska den alltså användas och ligga vid sin båtplats under sommarsäsongen.

För din egen skull är det viktigt att din båt är märkt med ditt namn. Det är en regel som finns för att vi ska kunna kontakta båtägaren ifall något skulle hända med båten, t ex att den slitit sig från båtplatsen. Nu när vi ska rensa i området är det alltså viktigt för dig att ha märkning på båten så att den inte blir bortstädad. Städningen innefattar också utrustning till båtarna som kanske ligger på marken.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Hults fiskevårdsförening